Warecki & Warecki 

... pomagamy ludziom rosnąć ...

Treningi i szkolenia


Charakterystyki   Przeprowadzanych  Treningów

 

01.      SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Znaczenia prawidłowej komunikacji nie sposób przecenić. Zbyt małe znaczenie przykładane w Polsce nie tylko do samych umiejętności komunikacyjnych pracowników każdego szczebla ale i do racjonalnego sterowania przepływem informacji jest źródłem wymiernych strat i podwyższa koszty. Komunikacja jest ona podstawową umiejętnością bez której nie można przejść do innych, bardziej specjalistycznych zagadnień. Ściśle łączy to się z nabyciem sprawności wyrażania konstruktywnej krytyki czy udzielania wsparcia, okazywania empatii co stanowi podstawę np. efektywnego motywowania pracowników.

 

02.      PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna obsługa klienta nie jest tajemną wiedzą ezoteryczną a zbiorem umiejętności, których opanowanie umożliwia nie tylko zwiększenie efektywności ale także wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Trening przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mając kontakt z klientem zajmują się obsługą klienta reprezentując firmę. Warsztat jest nastawiony na trenowanie umiejętności skutecznego rozpoznawania interesów i potrzeb klientów. Jest to podstawowa umiejętność w dochodzeniu do efektywnych i długoterminowych porozumień z ludźmi.

 

03.      WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM W TRUDNYCH SYTUACJACH

Podobnie jak w innych warsztatach, proponujemy dużo zajęć praktycznych i testów pozwalających uczestnikom dostrzec własne zachowania w sytuacjach konfliktowych. Istotne miejsce zajmuje tu problematyka konfliktu oraz stosowania technik asertywnych, tak istotna w procesie szkolenia menedżerów. Całość treningu akcentuje, dzięki stosowanym technikom, osobisty aspekt rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

 

04.      TELEMARKETING

Jak najkrócej można by zdefiniować pojęcie telemarketingu? Telemarketnig to  najpopularniejsza droga do porozumiewania się zarówno w samej firmie jak i z otoczeniem. Najpopularniejsza ale czy najłatwiejsza? Lista błędów popełnianych podczas rozmów telefonicznych i doświadczenie dnia codziennego skłania raczej do wysnucia odmiennej opinii: źle przygotowane oferty, fatalnie umówione spotkania, bezsensowne sprzeczki ze zdenerwowanymi klientami to tylko wierzchołek góry lodowej. Rozmowa telefoniczna jest specyficzną formą komunikacji, z którą nie każdy się urodził. Nie każdy się urodził, za to każdy może opanować specyficzne umiejętności pozwalające na sprawne przeprowadzenie rozmowy telefonicznej zarówno z kontrahentem zewnętrznym jak i swoim współpracownikiem.

 

05.      SKUTECZNE TAKTYKI AUTOPREZENTACYJNE

Dobrym przykładem osoby manipulującej wrażeniem, aby dostosować się do wzorca danej roli jest przywódca. W każdej epoce przywódcy zdawali sobie sprawę, że ich skuteczność i zakres władzy zależy częściowo od publicznego wizerunku. Oficerowie, gubernatorzy, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmie i przywódcy małych grup - wszyscy oni odkrywają, że aby zdobyć i utrzymać swoją pozycję, muszą sprawiać wrażenie ludzi posiadających określone cechy.  Znaczenie manipulowania wrażeniem staje się bardziej oczywiste, kiedy zdamy sobie sprawę, że w istocie "przywództwo" jest efektem wniosków wyciąganych na podstawie zachowania danej osoby. Pewne wzorce zachowania sprawiają, że inni postrzegają tę osobę jako lidera lub kogoś obdarzonego cechami predysponującymi do przywództwa. Inne wzorce natomiast wywołują u otoczenia poczucie, że obserwowana osoba nie nadaje się na wodza. A zatem wrażenie, które odbierają inni, częściowo decyduje o tym, kto może zdobyć i utrzymać rolę przywódcy. Dla osoby, która chce zająć takie  budowania wizerunku odpowiedniego dla roli lidera jest to umiejętność niezmiernie ważna. Osoba, która zamierza objąć czy utrzymać przywództwo, z reguły próbuje wywierać wrażenie odpowiadające wzorcom przywódcy, zależnie od treści tych wzorców w danym środowisku. Polega to zarówno na demonstrowaniu cech składających się na prototyp przywódcy jak i na unikaniu wywierania wrażenia niezgodnego ze wzorcem Co więcej. choć zdarzają się wyjątki, przeważnie korzystniej jest być lubianym niż nielubianym. Ludzie potrafiący zyskać sobie sympatię otoczenia pławią się w dobrodziejstwach społecznej akceptacji: obdarzani są przyjaźnią, społecznym wsparciem, towarzystwem, pomocą, miłością i szacunkiem. Z tych powodów pragniemy zazwyczaj, aby postrzegano nas jako osoby sympatyczne, lub przynajmniej staramy się nie sprawiać odpychającego wrażenia. Warunkiem skutecznego manipulowania wrażeniem jest prawidłowe "odczytanie" sytuacji społecznej i wyłowienie z niej wskazówek co do odpowiedniego postępowania, a następnie dostosowanie do nich własnego zachowania autoprezentacyjnymi, niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że troska o wywierane wrażenia znacząco wpływa na zachowanie. W pewnych sytuacjach chęć wywarcia  określonego wrażenia stanowi główny bądź wręcz jedyny powód, dla którego wiek postępuje w taki, a nie inny sposób. Ludzie często podążają za tłumem z obawy, że w przeciwnym wypadku zostaną źle ocenieni. Ile zostaje bezpowrotne straconych cennych

pomysłów i trafnych inicjatyw? Inny problem to Ćwiczone na treningu taktyki są bezpośrednimi metodami przekazywania pożądanego wizerunku samego siebie.

 

 

06.      NEGOCJACJE

Cele: Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy negocjują, reprezentując firmę, a także dla tych, którzy na co dzień w życiu zawodowym muszą rozwiązywać nieporozumienia i sytuacje konfliktowe w zespołach. Warsztat jest nastawiony na trenowanie umiejętności skutecznego rozpoznawania interesów i potrzeb klientów, współpracowników. Jest to podstawowa umiejętność w dochodzeniu do efektywnych i długoterminowych porozumień z ludźmi. Opanowanie strategii negocjacyjnych jest również skuteczną metodą postępowania w sytuacjach konfliktowych w zespole.

 

 

07.      JAK RADZIĆ SOBIE Z MANIPULACJĄ

Znakomita większość z nas nosi w sobie głębokie przekonanie o swojej odporność na jakąkolwiek formę manipulacji. Z drugiej jednak strony każdy może przytoczyć własną, osobistą historię gdy po podpisaniu kontraktu lub dokonaniu zakupu stwierdził, że nie był to najtrafniejszy wybór i długo zastanawiał się co było przyczyną takiego a nie innego zachowania z jego stronny. Trudno jest przyznać się przed samym sobą, że możemy być obiektem manipulacji, że ktoś inny, bez naszej wiedzy i zgody, może wpływać na nasze zachowanie. Znajomość psychomanipulacji wraz z umiejętnością rozpoznawania nieuczciwych chwytów jest niezwykle przydatne dla każdego, i to nie tylko w życiu zawodowym.

 

 

08.      DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERA

Trenowane na zajęciach umiejętności przyniosą korzyści zarówno młodym jak i doświadczonym pracownikom. Podstawowym zadaniem treningu jest umożliwienie uczestnikom zajęć opanowanie różnorodnych umiejętności zawodowych powiązanych ze sobą w zintegrowany, logiczny system. Spowoduje to łatwiejsze przeniesie trenowanych na zajęciach sprawności do praktyki dnia codziennego. Dodatkowym celem szkolenia jest wskazanie dróg samorozwoju i samodoskonalenia się. Sprawności, których nabędą osoby biorące udział w treningu mają żywotne znaczenie dla odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej; między innymi w procesach kierowania i zarządzania ludźmi. W sumie tworzy to zespół umiejętności bez znajomości których, trudno mówić o skutecznym kierowaniu w nowoczesnej firmie. Trening zawiera najważniejsze elementy niezbędne w codziennej praktyce każdego menedżera pozwalające z jednej strony na stymulowanie i inspirowanie pracy podwładnych poprzez ich odpowiednie motywowanie, kształtowanie

relacji, stosowanie adekwatnych styli i zasad efektywnego kierowania,  organizowanie współpracy w zespole ale także umożliwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach poprzez opanowanie metod rozwiązywania konfliktów oraz znajomość zasad skutecznego funkcjonowania w warunkach stresu. Zajęcia kończą się opracowaniem specyficznych – w zależności od predyspozycji osobowościowych i aktualnych doświadczeń zawodowych - "recept", które umożliwią  stworzenie indywidualnych dróg postępowanie w praktyce zawodowej.

 

 

09.      ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Proponujemy trening uczący nie tylko kierowania ale i pracy w zespole. Jest to umiejętność o priorytetowym znaczeniu dla efektywnej i nowoczesnej firmy. Kierowanie zespołem jest, bez przesady, ukoronowaniem umiejętności pracowników każdej organizacji. Jak  osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej, jak wpływać i tworzyć prawidłowe relacje pomiędzy współpracownikami czy wreszcie jak uniknąć niebezpieczeństw rodzących się podczas pracy zespołowej oto podstawowe cele tego warsztatu. Nie wolno zapominać o różnicach w motywowaniu, o specyficznych narzędziach motywacyjnych mających zastosowanie tylko w pracy z zespołem o czym często zapomina wielu niedoświadczonych jeszcze kierowników. Ponadto szczególną formą pracy zespołu jest udział w różnorodnych zebraniach, prowadzenie ich oraz nadzór nad wprowadzeniem ich efektów w życie jest codziennym chlebem każdego menedżera. Prowadzenie prawdziwie efektywnego  zebrania jest cechą wyróżniającą każdego rzeczywiście dobrego menedżera. Efektywne kierowanie zespołem jest podstawa rozwoju i funkcjonowania każdego produktywnego menedżera, umożliwiająca mu rozwój, pracę nad sobą i współpracę z innymi.

 

10.       JAK MOTYWOWAĆ i INSPIROWAĆ (pozafinansowe strategie motywacyjne)

"Kasa, misiu, kasa!" to zdanie byłego selekcjonera reprezentacji polski w piłce nożnej Wójcika powtarza niczym swoisty hymn niezliczona ilość osób zapominając o drobnym szczególe: za kadencji Wójcika nasza reprezentacja niczego wielkiego nie zwojowała a drużyny tak bogatych krajów (i federacji) jak Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu czy Japonii na rynku futbolowym nie odgrywają żadnej istotnej roli. Innym paradoksem jest to, że praca stanowi źródło najintensywniejszych i najbardziej satysfakcjonujących przeżyć, daje poczucie dumy i tożsamości, a jednocześnie większość z nas z chęcią by się od niej uchylała. Tymczasem, według najnowszych badań, 84 procent Amerykanów i 77 procent Amerykanek twierdzi, że pracowaliby nadal, nawet gdyby odziedziczyli fortunę umożliwiającą im wygodne życie bez konieczności pracy zarobkowej. 

Motywowanie za pomocą pieniędzy będąc jednym z najstarszych a zarazem i najprostszym sposobem nie jest żadnym cudownym środkiem zapewniającym najwyższą wydajność ludzi w pracy. Pieniądze, jako samodzielny czynnik motywacyjny ma ogromną listę ograniczeń. Warto zatem poznać i inne sposoby, motywowania ludzi w pracy.

 

11.      TRENING AUTOMOTYWACJI

Trening tej jest rozwinięciem poprzedniego kładzie nacisk na opanowanie opanowania umiejętności autotelicznych, czyli co samemu każdy z nas może zrobić aby praca stała się dla nas źródłem satysfakcji. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, iż ewolucyjnie człowiek jest przystosowany do pracy a nie do leniuchowania . Z badań kwestionariuszami MPD wynika, że jeśli przyjrzymy się bliżej sytuacjom wyzwalającym w osobach dorosłych odczucie przepływu, odnajdziemy ich więcej w pracy, niż w czasie wolnym. jedynie na pierwszy rzut oka wydaje się to dość zaskakujące. Nic nie osiąga się poprzez bezmyślne i rutynowe podejście do pracy, do naszych codziennych obowiązków. Jedynie umiejętność świadomego organizowania i stawianie sobie (i kierowanym przez siebie zespołem) wyzwaniom umożliwia nie tylko podnoszenie jakości i efektywności pracy ale – co uważamy, ze ma również ogromne znaczenie – podniesienie poczucia zadowolenia i satysfakcji z pełnionych obowiązków. I takie są właśnie cele tego treningu.

 

12.      TRENING KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH

Każdy, kto dąży do najwyższych osiągnięć wie, że dominująca rola przypada tu jego nastawieniu, wyobraźni, myślom i uczuciom. Bo to one ostatecznie decydują o jego nadziejach i zamiarach. Przy czym sukcesy - według doświadczeń większości - z reguły dodają skrzydeł, natomiast niepowodzenia obezwładniają. Specjaliści są zgodni, iż inteligencja emocjonalna (czy też inaczej pisząc kompetencje emocjonalne) jest najważniejszym czynnikiem determinującym nasze sukcesy w pracy. W przeciwieństwie do obiegowo rozumianej inteligencji (mierzonej tzw. IQ) zasób kompetencji emocjonalnych można w sposób znaczący rozwijać. Jak zarządzać swoimi emocjami i radzić sobie z emocjami innych a jednocześnie wykorzystywać dla podniesienia kreatywności czy szybkości adaptacji do zmian u pracowników, a tym samym zwiększyć własną przewagę konkurencyjną – o to umiejętności, które nabywają uczestnicy tego treningu.

 

 

13.      SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Według Hansa Selyego (twórcy pojęcia stresu) stres jest on nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie. Możemy powiedzieć, że stres jest reakcją na pewien bodziec, reakcja ta ma zaś charakter psychofizjologiczny. Oznacza to, że zachodzą wówczas złożone związki miedzy ciałem a psychiką. Mimo iż większość reakcji stresowych manifestuje się stanem pobudzenia, to ekstremalne pobudzenie może w efekcie powodować zwolnienie, zahamowanie lub całkowite zatrzymanie funkcji życiowych człowieka dotkniętego stresem. Z analizy około 101 badań obejmujących grupy różnej wielkości wynika: osoby targane chronicznym niepokojem, nastawione pesymistycznie, odczuwające przez dłuższy okres smutek, nieustanne napięcie albo nieprzemijająca wrogość, przesiąknięte cynizmem albo podejrzliwością narażone są na dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na różne choroby w tym: astmę, artretyzm, wrzody, choroby serca i uporczywe bóle głowy. Ilość zachorowań spowodowanych nieumiejętnym radzeniem sobie ze stresem wśród polskich menadżerów jest zdumiewająca. Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem zewsząd poddawani jesteśmy różnego rodzaju stresom. Jak sobie z nimi radzić? Jak radzić sobie z presją wyniku, coraz większym tempem i napięciem w pracy stał się nie tylko problem pracownika ale każdej firmy ponieważ nieumiejętne radzenie ze stresem w wymierny sposób (pieniądze!) przekłada się na ostateczny wynik każdego przedsiębiorstwa. Jest to trening w trakcie którego uczestnicy uzyskują wiele osobistych; nowych informacji o sobie (testy), trenują wiele ćwiczeń praktycznych dzięki, którym opanowują praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

 

14.      WDRAŻANIE W FIRMIE MISJI ROZWOJU FIRMY

Wydaje się, że wszystkie misje brzmią tak samo, powielają się wzajemnie, kopiując gotowe formuły i slogany. A jednak każda z nich ma unikatowy charakter, każda odzwierciedla wizję i sposób myślenia kierownictwa hołdującą określonym wartościom. Niemniej najważniejszym problemem jest sprawa przełożenie wartości i celów określonych w misji na język codziennej praktyki. Bez umiejętności rozwiązanie tego problemu nie uda się osiągnąć u pracowników określonych zachowań i postaw.

 

15.      ORGANIZACJA WOBEC WYZWAŃ

Trening ten jest przeznaczony dla wszystkich, których w jakikolwiek sposób w ich własnych firmach dotyka obecna bessa na rynku a więc chyba każdego przedsiębiorcę. W niekorzystnej sytuacji na rynku biznesmeni podejmują różne strategie (począwszy od zaprezentowanej w "Ziemi Obiecanej" A. Wajdy spalenia firmy - my jednak tego sposobu nie polecamy). Szefowie firm, ich dyrektorzy i kierownicy muszą często dokonywać bardzo trudnych wyborów, niestety, muszą także zwalniać ludzi. W jaki sposób podejmować ta ważkie decyzji, jak rozmawiać z ludźmi, których musimy się pozbyć. Jak sobie w ogóle radzić w sytuacji gdy nasza firma znalazła się na wirażu - na te właśnie pytania staramy się odpowiedzieć na zajęciach.

 

 

16.      KREOWANIE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI W ORGANIZACJI

Celem treningu jest nauczenie, jak wpływać i tworzyć prawidłowe relacje pomiędzy współpracownikami. Jak komunikować się w sposób jasny i precyzyjny? Jak udzielać informacji zwrotnych w sposób efektywny? Jest to podstawa rozwoju i działania każdego efektywnego pracownika, umożliwiająca mu rozwój, pracę nad sobą i współpracę z innymi. To pierwszy krok na drodze opanowania umiejętności zwiększających inteligencję emocjonalną, będącą nieodzownym elementem odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej; między innymi w procesach kierowania i zarządzania ludźmi.

 

 

17.      REGULOWANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY WYDZIAŁAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Nie tylko sami pracujemy w ramach określonych zespołów czy wydziałów ale i kooperujemy z innych działami firmy. Od jakości tej współpracy zależy ogólna efektywność przedsiębiorstwa. Znajomość zagadnień rodzajów kontaktów grupowych czy umiejętność przeciwdziałania z negatywnymi skutkami społecznej kategoryzacji nie tylko sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ale i decyduje o tym jak inni będą spostrzegać nasza rolę jako menedżera.

 

18.      TQM

Istnieją różne definicje TQM. Według British Quality Association jest to „zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby klienta oraz cele przedsiębiorstwa są nierozłączne. Definicja opracowana przez Ministerstwo Obrony USA brzmi: „TQM to filozofia organizacji, wyposażona w zespół przewodnich reguł zakładających ciągłe jej ulepszanie. W zarządzaniu przez jakość mają zastosowanie wszelkie skuteczne metody, wpływające na ulepszanie produktów i usług dostarczanych przez organizacje, na poprawę efektywności wszelkich procesów w organizacji, dla podnoszenia poziomu spełniania wymagań klientów, tak w chwili obecnej jak i w przyszłości. Mają tu zastosowanie zarówno tradycyjne metody nauk społecznych jak i metody ilościowe”.  Aktualnie przyjmuje się definicje TQM zawartą w ISO 8402: „Sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i ukierunkowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i społeczeństwa”.  TQM, czyli Total Quality Management jest to rodzaj systemu zapewnienia jakości polegający na tym, że każdy pracownik samodzielnie dba o wysoką jakość swojej pracy. Jednocześnie jakość staje się głównym celem przedsiębiorstwa, a pozostałe cele są widziane z jej perspektywy. Jest to kolejny stopień rozwoju firmy w kierunku doskonałości produktu. Często mówi się, że TQM to więcej niż system zarządzania przedsiębiorstwem - to filozofia lub sposób na życie. Jest to kolejny szczebel w ewolucji podejścia do jakości.

 

19.      EFEKTYWNE TECHNIKI OCENIANIA

Umiejętność dokonywania trafnych ocen, świadomość mechanizmów które determinują ten proces jak i automatycznych, wrodzonych zachowań zniekształcających i wypaczających rezultat dokonywania ocen stała nieodzowną sprawnością i wymogiem dla każdego menedżera w dobie stawiania coraz wyższych wymagań kadrze zarządzającej.

 

20.      PROWADZENIE ZEBRAŃ

Udział w różnorodnych zebrania, prowadzenie ich oraz nadzór nad wprowadzeniem ich efektów w życie jest codziennym chlebem każdego menedżera i szczególną formą pracy zespołowej. Prowadzenie prawdziwie efektywnego zebrania jest cechą wyróżniającą każdego rzeczywiście dobrego menedżera.

 

21.      PODEJMOWANIE DECYZJI I ZARZĄDZANIE CZASEM

Czas - według jednego z najwybitniejszych teoretyków zarządzana Drűckera - jest tym zasobem, którego żaden na świecie menedżer nie będzie w stanie zdobyć za żadną cenę. Proste do stosowania w praktyce codziennej techniki umożliwiające jego efektywne wykorzystanie wraz z biegłością stosowania procedur decyzyjnych powinny znaleźć się w warsztacie nie tylko każdego menedżera. Celem szkolenia ma być doskonalenie umiejętności w obszarze Zarządzania Czasem a w szczególności: zarządzania własnym czasem pracy, posiadania umiejętności analizy czynników zakłócających, kontroli postawionych zadań oraz kontroli wykonania, przewidywania i wyszukiwania zadań do wykonania, komunikowania o własnym przeciążeniu pracą, skutecznej odmowy i delegowaniu zadań, radzenia sobie z konsekwencjami złej organizacji pracy.

 

22.      TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W FIRMIE

Kreatywność na każdym poziomie organizacji (oraz praca zespołowa) w chwili obecnej stała się kryterium wskazującym na organizacje skutecznie nadążające za wymogami stale zmieniającego się rynku. Bycie pracownikiem kreatywnym, potrafiącym twórczo stawiać czoła problemom rodzącym się we współczesnych firmach jest bardzo mocnym kapitałem każdego przedsiębiorstwa.

 

23.      KIEROWANIE ROZWOJEM PRACOWNIKA

Dzięki temu treningowi kierownik ma możność nauczyć się jak wpływać i tworzyć prawidłowe relacje pomiędzy współpracownikami. Jak komunikować się w sposób jasny i precyzyjny? Jak udzielać informacji zwrotnych w sposób efektywny? Jest to podstawa rozwoju i działania każdego efektywnego pracownika, umożliwiająca mu rozwój, pracę nad sobą i współpracę z innymi. To pierwszy krok na drodze opanowania umiejętności zwiększających inteligencję emocjonalną, która jest nieodzownym elementem odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej i między innymi w procesach kierowania i zarządzania ludźmi.

 

24.      SKUTECZNY LIDER

Większość psychologów oraz specjalistów z dziedziny zarządzania przynajmniej w jednej sprawie jest zgodna: nie istnieje żaden naukowy model przywództwa. Bycie liderem jest ciągłym procesem, jest ciągły wzrastaniem. Umiejętności przywódcze to taki obszar osobowości, który można (i należy!) świadomie kształcić i rozwijać.

Trenowane na zajęciach umiejętności przyniosą korzyści zarówno młodym jak i doświadczonym pracownikom. Podstawowym zadaniem treningu jest umożliwienie uczestnikom zajęć opanowanie różnorodnych umiejętności zawodowych powiązanych ze sobą w zintegrowany, logiczny system.  Spowoduje to łatwiejsze przeniesie trenowanych na zajęciach sprawności do praktyki dnia codziennego. Dodatkowym celem szkolenia jest wskazanie dróg samorozwoju i samodoskonalenia się. Sprawności, których nabędą osoby biorące udział w treningu mają żywotne znaczenie dla odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej; między innymi w procesach kierowania i zarządzania ludźmi. W sumie tworzy to zespół umiejętności bez znajomości których, trudno mówić o skutecznym kierowaniu w nowoczesnej firmie. Trening zawiera najważniejsze elementy niezbędne w codziennej praktyce każdego menedżera pozwalające z jednej strony na stymulowanie i inspirowanie pracy podwładnych poprzez ich odpowiednie  motywowanie, kształtowanie relacji, stosowanie adekwatnych styli i zasad efektywnego kierowania,  organizowanie współpracy w zespole ale także umożliwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach poprzez opanowanie metod rozwiązywania konfliktów oraz znajomość zasad skutecznego funkcjonowania w warunkach stresu. Zajęcia kończą się opracowaniem specyficznych – w zależności od predyspozycji osobowościowych i aktualnych doświadczeń zawodowych - "recept", które umożliwią stworzenie indywidualnych dróg postępowanie w praktyce zawodowej.

 

25.      COACHING

To wg podręcznikowej definicji "dwustronny proces, pozwalający rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki działań poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowana praktykę i sprzężenie zwrotne". Coaching jako styl kierowania ludźmi umożliwia poprawienie umiejętności pracy jednostek, zespołów oraz całych przedsiębiorstw. Coaching można rozumieć wielorako poczynając od spostrzegania go tylko jako zestawu poszczególnych technik i metod służących doskonaleniu podwładnego poprzez prowadzenie z nim usystematyzowanych rozmów po swoistą  filozofię zarządzania lub styl zarządzania, która powinna mieć  wyraz w każdej funkcji pracy menedżera.  Niewątpliwie jednak coaching jest procesem wydobywania z innych tego co najlepsze a istotą coachingu jest nie tylko wytyczanie kierunków działania, lecz raczej wzajemna pomoc pracowników we wspólnym ich poszukiwaniu. Oczywiście i w tej metodzie - jak i w każdej innej - czają się różnorodne niebezpieczeństwa (od pozorowania coachingu po nadskakiwanie podwładnemu) niemniej jest na narzędziem umożliwiającym nie tylko zwiększyć efektywność pracy.